Walnut

Domaći orah

Odlikuje se kraćom vegetacijom (počinje je kasno, a završava kad i većina ostalih tipova). Plodovi nisu krupni, ali imaju lepo, svetlo jezgro. Rodan je. Pogodan i za rejone sa čestim prolećnim mrazevima.

Šejnovo

Šejnovo je najstarija bugarska sorta oraha. Od 1964. godine ta sorta se gaji u našoj zemlji i dala je dobre rezultate. Sazreva u prvoj polovini oktobra. Stablo je bujno i vitalno. Formira veliku srednje gustu krunu sa savijenim granama. Za naše uslove za dobar rod te sorte potreban je jedan oprašivač još kasnijeg resenja - na primer rasna. Iako relativno kasno počinje sa vegetacijom, ipak sporadično strada od poznih prolećnih mrazeva. Plod je srednje krupan (oko 12 g), jajastog oblika, glatke, tanke, lako lomljive ljuske. Jezgra je tamnožute boje, odličnog kvaliteta i visokog randmana (oko 53%). Ova se sorta preporučuje za gajenje u našoj zemlji.

Gajzenhajm (Geisenheim 139)

Gajzenhajm 139 vodi poreklo iz Nemačke (grada). Stablo je srednje bujno i dobre rodnosti. Ženski evetovi cvetaju pre muških (protogunično). Kasno počinje, a rano završava vegetaeiju, pa je tako ne ugrožavaju ni zimski ni prolećni mrazevi. Plodje srednje krupan (12-13 g), loptasto-jajastog oblika, glatke, svetle i lako lomljive ljuske. Pored normalnih plodova obrazuje i apomiktične plodove. Randman jezgre je oko 48%. Jezgra je dobrog kvaliteta, sazreva polovinom oktobra. Sorta se odlikuje dobrom otpornošću prema niskim temperaturama, pa se može gajiti i u nešto hladnijim rejonima.

Šampion

Sorta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, priznata 1987. godine. Sazreva u prvoj polovini septembra. Stablo je srednje bujnosti, redovne i dobre rodnosti. Odlikuje se kraćom vegetacijom, koja počinje između 20. i 25. aprila. To je protandrična sorta, sa nekolika dana ranijim cvetanjem muških cvetova. Relativno je otporna prema Gnomonia juglandis i mrazu. Plod je krupan (oko 14 g) lepog, ovalnog oblika. Ljuskaje tanka, lako lomljiva i dobro zatvara jezgru. Jezgra je svetle boje, visokog randmana (preko 58%), prijatnog ukusa i odličnog kvaliteta (I klasa).